Về Dự án The Love Kitchen

Bếp Yêu Thương là một trong những dự án của Food Bank Việt Nam, được hoạt động và tổ chức từ năm 2016 đến nay. Bếp Yêu Thương là một trong những dự án của Food Bank Việt Nam, được vận hành và tổ chức từ năm 2016 đến nay.

Theo báo cáo thống kê của FBVN (Từ năm 2018 – Qúy 3 năm 2023), dự án The Love Kitchen đã phục vụ và hỗ trợ hơn 15 triệu suất ăn dinh dưỡng và hơn 18 triệu kg thực phẩm cho các đối tượng yếu thế trên toàn quốc. Dự án đã thu hút được sự quan tâm, kết nối hợp tác của nhiều doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và các cá nhân trên khắp cả nước.

Trở thành Mạng lưới bếp ăn kết nối, hỗ trợ và phát triển trên 63 tỉnh thành và hợp tác với các bếp ăn trong khu vực hỗ trợ định kỳ cho người khó khăn, các bệnh nhân, người lao động nghèo,..
“Vì một Việt Nam không người đói và chống lãng phí thực phẩm".
Hỗ trợ suất ăn định kỳ cho người khó khăn, các bệnh nhân, người lao động nghèo. Nâng cao thể trạng cộng đồng thông qua các bữa ăn miễn phí. Giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người lao động nghèo,...

Tìm hiểu thêm về Food Bank Việt Nam

Sứ mệnh “Vì một Việt Nam không người đói và chống lãng phí thực phẩm".

Tác động

0 M
Bữa ăn được phục vụ
0 KG
Thực phẩm và sản phẩm được hỗ trợ
ic_fluent_people_community_28_filledCreated with Sketch.
0 M
Người được hỗ trợ
0
Tổ chức cộng đồng được hỗ trợ

Bếp Yêu Thương là một trong những dự án của Food Bank Việt Nam, được hoạt động và tổ chức từ năm 2016 đến nay. Bếp Yêu Thương là một trong những dự án của Food Bank Việt Nam, được vận hành và tổ chức từ năm 2016 đến nay.

Ủng hộ Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam

  • Tên ngân hàng: BIDV – CN Gia Định
  • VNĐ: 13510001167210
  • USD: 13510370027397
  • Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Food Share
  • Nội dung: “[Tên/Tên Tổ chức] Ủng hộ Food Bank”

Contact Us

10B Đường số 2, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

The Love Kitchen © 2024. All Rights Reserved